درباره ما

درباره ما

درباره ما

شرکت نوآوری داده های نهایت در سال 1388 بـا امکاناتی محدود فعالیت خود را آغاز کرده و در پروسه فعالیتهای خود در ابتدا طراحی وب و بانکهای اطلاعاتی را  در دستور کار قرار داد ، این روند به صورت همکاری با شرکتهای مختلف ادامه داشت تا این مجمـوعه را در مسیری قـرار داد با این مضمون که به صـورت پیمـانی از شرکتـهای بزرگتر کار را دریافت و در اختیار ایشان قرار می داد . فعالیتهای اخیر به تدریج گسترش یافت و شرکت در زمینه بخش سخت افزار و نرم افزار به صورت حرفه ای و با استخدام نیروی مجرب وارد بازار رقابت شد و در پروسه تکاملی فعالیتها این مجموعه در زمینه تولید نرم افزار سفارشی، تحلیل سیستم ها، طراحی و پیاده سازی انواع نرم افزارها و سیستم ها گسترش یافت. 
این شرکت با بکارگیری کارشناسان زبده فنی به فعالیتهای خود با بهره گیری از علم روز ادامه داد و کیفیـت مطلوب سفارش های اجرا شده مورد تایید سفارش دهندگان و کارفرمایان بوده است .